مشخصات فایل: پاورپوینت مدیریت دولتی و مبانی فلسفی تئوری های مدیریت در تئوريهاي مديريت پيشرفته

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد پاورپوینت مدیریت دولتی و مبانی فلسفی تئوری های مدیریت در تئوريهاي مديريت پيشرفته می باشد.
کلمات کلیدی:مدیریت دولتی و مبانی فلسفی تئوری های مدیریت در تئوريهاي مديريت پيشرفته

این پاورپوینت در مورد مدیریت دولتی و مبانی فلسفی تئوری های مدیریت در تئوريهاي مديريت پيشرفته در 75 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: مدیریت دولتی و مبانی فلسفی تئوری های مدیریت در تئوريهاي مديريت پيشرفته،مدیریت دولتی،تئوريهاي مديريت پيشرفته،تعاریف سیاسی مدیریت دولتی،هستی شناسی اجتماعی،معرفت شناسی،ساخت گرايي،قراردادگرايي،روش شناسي ،رویکرد استقرایی،ابطال گرایی،رویکرد پارادایمی،رویکرد ها به علوم اجتماعی،واقع گرایی و نام انگاری دربحث هستی شناسی،اختیارگرایی و اجبارگرایی ، و...ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

nتعریف مدیریت دولتی با تأکید بر مراحل مدیریتی آن، این سوال را که چگونه مدیریت عمومی در برمی­گیرد مشارکت کنندگانش رو در طراحی اهداف دولتی، بی پاسخ می­گذارد.

nمدیریت اداره به عنوان یک رشته مستقل همیشه بحث برانگیز است. اولین بار او فرزندخوانده علم سیاست بود و در تعداد زیادی از دانشکده ها این رشته از طریق برنامه درسی علم سیاست ارائه می­شد. پس از مدت­ها تعدادی از مکاتب مدیریت و کسب و کار آن را به عنوان یک نوع خاص از اداره پیشنهاد دادند. در دهه های اخیر بخش­های مجزا و دوره های تحصیلی مجزا برای آن در نظر گرقته شده است. اما به عنوان یک رشته کامل، عناصر تشکیل دهنده آن از لحاظ فکریاز یکدیگر دور هستند.

nدر پاسخ به اینکه آیا مدیریت عمومی یک رشته علمی قانونی هست؟ افراد صادق با دیدگاه های مختلف عنوان می کنند که هم موافقند و هم مخالف. از این رو ما در کنار والدو هستیم و این موضوع رو بررسی می­کنیم. اگر چه مدیریت عمومی از نظر وحدانیت مشکل دارد اما اغلب یک رشته مشروع در نظر گرفته می شد. ما همچنین ادعا می­کنیم که رشد و چابکی عناصر وابسته اش باعث شده تا هم سالم باشه و هم از لحاظ فکری نیرومند شود. یک رشته بدون مباحثه ضرورتا باید منحط گردد. رشته مدیریت امور عمومی در واقع خیلی سالم است.

n

n

nتعریف مدیریت اداره عمومی می­تواند خیلی راحت باشد. در واقع با شنیدن نام آن، چیزی که در ذهن هر فردی عادی در جامعه نقش می بندد، چیزی جز دولت در عمل نیست؛ یعنی مدیریت تلاش­های دولتی و یا اجرای سیاست­های دولتی. چنین تعریف ساده انگارانه ای در حالی که دقیق است، برای این امر خطیر کافی نیست. نویسندگان این کتاب بر این باورند که هیچ چیز مهم­تر از آن نیست که به عنوان یک مقدمه برای آشنایی با مدیریت مدیریت دولتی، گسترده­ترین تعریف ارائه گردد. بر این اساس خواهیم توانست به عمق، جزئیات ظریف و کیفیت آن پی ببریم. با این حال بحث­های ارائه شده در این فصل، ماهیتاً ناقص است.

nاختیارگرایان معتقد اند که انسان یک موجود خلاق و خالق محیط و پیرامون خود است.

n

n اما اجبارگرایان می گویند که انسان تابع و مقهور محیط بوده و اعمال شان فقط محرک و پاسخ است.

nبنابر ساخت گرايي، معرفت روزمره حاصل مردمي است كه دركي از برخوردهايشان با جهان فيزيكي و ساير مردم دارند و معرفت علمي اجتماعي، حاصل كار دانشمندان اجتماعي است كه اين معرفت روزمره را به زبان فني باز تفسير مي كنند.

nزيرا اين احتمال وجود ندارد كه انسان هاي جايزالخطا، جهان بيروني را از طريق مفاهيم، نظريه ها، معرفت پيشين و تجارب گذشته، مشاهده كنند و كشفياتي حقيقي دربارة جهان داشته باشند.،

n

nهستي شناسي ايده آليستي: واقعيت در برگيرندة تفسيرهايي است كه مخلوق ذهن انساني اند.

n

nواقعيت اجتماعي تركيبي از تفسيرهاي مشتركي است كه كنشگران اجتماعي در زندگي هاي روزمره شان توليد و باز توليد مي كنند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان:پایان نامه,پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه,مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,سازمان یادگیرنده,آمادگی برای تغییر,دانشگاه آزاداسلامی,آمادگی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

فــراز و فــرود جـنبش نئــورئالیسم ایتالیــا:جـنبش نئــورئالیسم ایتالیــا,پروژه,تحقیق,مقاله ,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

پاورپوینت فرهنگ وسبک در معماری:دانلود پاورپوینت فرهنگ وسبک در معماری,فرهنگ وسبک در معماری,پاورپوینت فرهنگ در معماری,پاورپوینت سبک در معماری,سرچشمه فرهنگ,پاورپوینت فرهنگ وسبک در معماری,پروژه معماری ,فرهنگ در معماری,سبک در معماری

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1:پاورپوینت حسابداری صنعتی ,دانلود و خرید پاورپوینت حسابداری صنعتی ,دانلود و خرید پاورپوینت حسابداری صنعتی ,خرید پاورپوینت حسابداری صنعتی ,دانلود و خرید پاورپوینت حسابداری,خرید و دانلود پروژه پاورپوینت حسابداری,پاورپوینت صنعتی,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,حساب

پاورپوینت نقش استعاره های سازمانی و پارادیم های اجتماعی در مدیریت پیشرفته سازمانی:نقش استعاره های سازمانی و پارادیم های اجتماعی در مدیریت پیشرفته سازمانی

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی:پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی ,مقاله پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی,تحقیق پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی,پرسشنامه پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی,بررسی پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

موبایل یاب پیشرفته:موبایل یاب پیشرفته,ردیاب موبایل,ردیاب پیشرفته,دانلود رایگان موبایل یاب پیشرفته,ردیابی پیشرفته خانواده,ردیابی پیشرفته موبایل

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی:گلستان و مقامات ,وجوه اشتراک گلستان با مقامات ,وجوه اشتراک گلستان با مقامات جدال سعدی با مدعی و مقدمه کتاب,وجوه اختلاف گلستان و مقامات,مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی ,مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان,ویژگی های سبکی گلستان سعدی,ویژگی های سبکی بهارستان جامی ,مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان ,مقایسه حکایت های گلست

دانلود داده های متغیرهای حسابداری شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89:دانلود فایل اکسل داده های متغیرهای مالی و حسابداری شرکتهای موجود در صنعت کانی های غیرفلزی بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 الی 89,داده های شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران,دانلود داده های بازدهی مرکب، بازدهی واقعی، بازدهی انتظاری، ریسک، انتظاری به ریسک، ضریب β، نسبت شارپ، رتبه نقد شوندگی و میانگین روزهای معاملات شرکتهای موجود در صنعت ک

بررسی نگرانی با موقعیت های استرس زای زندگی در بین دانشجویان:پایان نامه بررسی نگرانی با موقعیت های استرس زای زندگی در بین دانشجویان,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق